ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۳

فهرست مطالب ژورنال آزادی اندیشه

 

 موضوع ویژه: زن، زندگی، آزادی

دانلود نسخه پی دی اف ژورنال

سفارش نسخه چاپی ژورنال 

  1. فارسی
  2. انگلیسی

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۲

فهرست مطالب ژورنال آزادی اندیشه

 

 موضوع ویژه: گردش قرن – ۲

دانلود نسخه پی دی اف ژورنال

سفارش نسخه چاپی ژورنال 

 

  1. فهرست
  2. مقاله‌های فارسی
  3. مقاله‌های انگلیسی

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۱

فهرست مطالب ژورنال آزادی اندیشه

 

موضوع ویژه: گردش قرن

دانلود نسخه پی دی اف ژورنال

سفارش نسخه چاپی ژورنال 

 

  1. تحریریه
  2. مقاله‌های فارسی
  3. مقاله‌های انگلیسی

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۸

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۷

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

 «موضوع ویژه» این شماره «زنان، جنسیت، سکسوالیته» است.

 

  1. بخشِ موضوعی نشریه:
  2. در بزرگداشت منصوره اتحادیه
  3. نقدِ کتاب
  4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومی «انجمن آزادی اندیشه»
  5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشارآن‌ها

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۶

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «به مناسبتِ پانصدسالگی رِفرماسیون» است.

 

  1. بخشِ موضوعی نشریه:
  2. بخش دوم
  3. در بزرگداشت احمد کسروی
  4. گزارش نشست «انجمن آزادی اندیشه»: تأملی براعتراض‌های اجتماعی اخیر ایران: از دی‌ماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب
  5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشارآن‌ها

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۵

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «به مناسبتِ صدسالگیِ انقلاب اکتبر» است.

 

  1. درباره این شماره
  2. بخشِ موضوعی نشریه:
  3. بحش دوم
    • جویا آروین / روشنفکری، کنشگری و امکانِ نقد
  4. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشارآن‌ها
  5. شیوه نگارش خط فارسی در نشریه‌ی «آزادی اندیشه»

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۳

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «دین، سکولاریسم، لائیسیته» است.

 

  1. درباره این شماره
  2. گزارش
    • تورج اتابکی / انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی / گفت‌وگو
    • گزارشی از شرکت «انجمن آزادی اندیشه» در کنفرانس دوسالانه‌ی انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی
  3. بخشِ موضوعی نشریه:
  4. بخش دوم
  5. در برزگداشت هما ناطق
  6. کتاب: معرفی و نقد
  7. نقد، گفت‌وگو
    • مقاله‌ی «آزادی وجدان، اصل فراموش‌شده‌ی آزادی‌ها»
    • ملاحضاتی درباره مقاله‌ی «آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری»
  8. تصحیح چند اشتباه در مقاله «آزادی وجدان، اصلِ فراموش‌شده‌ی آزادی‌ها»
  9. خبر ویژه
    • برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ انجمن آزادی اندیشه
  10. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشارآن‌ها
  11. شیوه نگارش خط فارسی در نشریه‌ی «آزادی اندیشه»

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۲

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «آزادی، اندیشه، آزادی اندیشه» است.

 

  1. درباره این شماره
  2. گزارش
    • هما فریور / رشته ادبیات و علوم انسانی محدودتر می‌شود بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم انسانی
  3. بخشِ موضوعی نشریه:
  4. بخش دوم
  5. محسن متقی / در بزرگداشت مجتهد شبستری
  6. کتاب: معرفی و نقد
  7. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها

نشریه آزادی اندیشه – شماره ۱

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «علوم انسانی و اجتماعی» است.

 

  1. در چرایی «انجمن آزادی اندیشه»
  2. گزارش ها
    • گزارشی از رشته ی مطالعات زنان: چال شهای تولید دانش درباره ی زنان
    • سیاستِ ترجمه در علوم انسانی
    • سیر تحوّل دبیرستان های فرهنگ (خاص رشته ادبیّات و علوم انسانی) سیاست های آموزشی پس از انقلاب
    • فرار مغزها؛ از انقلاب فرهنگی تا نگرانی مسئولان
    • بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم انسانی
  3. بخشِ موضوعی نشریه:
  4. کاظم کردوانی/ بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز
  5. يک خبرِ ویژه: آغاز به کارِ ایران آکادمیا
  6. طرح راهبردی و اساسنامه ی «انجمن آزادی اندیشه» و چگونگی عضویت در آن