امروز:   یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

Today: April 22, 2018

مطلب مهمان

نیکوس پولانزاس و فهم ماتریالیستی از دولت

/
رزمیگ کوشیان/ ترجمه: حمیدرضا یوسفی
مواجهه با پولانزاس امروز امری ضروری است. نظریه‌پرداز مارکسیستی دولت که اگرچه سهم ارزشمندی در تدوین نظریه ماتریالیستی دولت در سنت مارکسی دارد اما عمدتاً به فراموشی سپرده شده است.

معرفی کتاب «راه و رسم منزل ها»

/
علی پایا
ترجمه مستقیم موضوعاتی که در حوزه علوم انسانی در بیرون از ایران مطرح می‌شود، بدون تأمل نقادانه در آن‌ها می‌تواند حوزه فرهنگی و آکادمیک کشور را به عرصه‌‌ی «مد‌های فکری» بدل سازد.

از آزادی اندیشه

درس‌های اکتبر

/
خسرو پارسا
دمکراسی صرفاً دموکراسی بورژوائی نیست. حتی نفیِ دموکراسی بورژوائی و صوری‌هم توجیه کننده‌ی ندیدن امکانات هرچند محدود آن و بهره‌برداری از آن نیست.

اخبار انجمن

فراخوان مقاله برای شماره ششم مجله آزادی اندیشه: به‌مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون

/
پیشاپیش از شما سپاسگزاریم که برای نشریه مقاله می‌نویسید یا به دوستان و دانشجویان و آشنایان خود برای همکاری با نشریه توصیه و مراجعه می‌کنید و با پیش‌نهادها و همدلی‌های خود در پربارتر شدن نشریه یاری رسانیده‌اید و بازهم یاری‌مان خواهید داد.

صوتی و تصویری

وبینار: جایگاه زنان در سینمای پس از انقلاب

/
خاطره شیبانی
اگر زنان در سینما فعالیت نمی کردند آیا سینمای ایران باز هم به حیات خویش ادامه می داد؟ آیا زنان تنها به صرف هنرپیشه بودن و بازی جلوی دوربین در تاریخ سینمای ایران اهمیت داشته اند یا جایگاهشان و اهمیتشان ورای بازی جلوی دوربین هست؟