امروز:   یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

Today: July 5, 2020

مطلب مهمان

جهان‌گرایی اخلاقی در زمانه‌ی پس‌رفت سیاسی

/
بهرام محیی
مرور بهرام محیی بر نظرات یورگن هابرماس درباره پوپولیسم راست، ناامنی اجتماعی، قطبی‌شدن جامعه، تحول دیسکورس عمومی، مشکلات اتحادیه‌ی اروپا و برخی دیگر معارضه‌های اجتماعی.

بحران و بیماری؛ لحظه تصمیم بر سرِ سرنوشت

/
ایمان گنجی
ویروس جدید کرونا جهانگیر شده. «فاصله‌گیری اجتماعی» بدن‌ها را از یکدیگر دور کرده و عاطفه انسانی در معرض آزمون است. بار دیگر یک «بحران» سر بر آورده. این بار بحران ما را به کجا خواهد برد؟ مسأله بر سر یک تصمیم سیاسی ـ اخلاقی است.

از آزادی اندیشه

نگاهی به کتاب تحول روایت زنانۀ عشق در ایران

/
نوشین احمدی خراسانی
نوشین احمدی خراسانی ــ جامعه ایران در دهه ۹۰، در بسیاری از حوزه‌ها از جمله سبک‌های عاشقی با دهه‌های پیش از خود، قابل قیاس نیست... پرداختن از زاویه‌ای جامعه‌شناسانه به موضوع عشق در کشور ما نیز رویکردی تازه است.

خویشکاری زنان، و فرصت‌های از دست‌رفته

/
ماندانا زندیان
نوشته‌ی زیر بر آن است تا در بازخوانی روایت زندگی‌ دکتر احسان یارشاطر ، نگاه یک شخصیت فرهنگی ایرانی را به دو زن مهم‌تر زندگی‌اش، مادر و همسر، بازاندیشی کند و دریافت او را از فردیت زن و  نقش و اثرگذاری زنان در جایگاه انسان‌هایی مستقل، و نیز مادر و همسر، برشناسد.

اخبار انجمن

فراخوان مقاله نشریه شماره ۹ و دعوت به وبینار با موضوع «دولت و جامعه»

/
آزادی اندیشه
طرح مسئله جامعه مبنای دگرگونی‌هاست، یا دولت؟ شر همواره به دولت برمی‌گردد، خیر به جامعه؟ اصولا رابطه دولت و جامعه در ایران معاصر چگونه است؟ در دوره پس از انقلاب چه ویژگی‌هایی دارد و پیشتر چگونه بوده است؟ برخی پرسش‌ها: آیا ما به یک تئوری...
Read More

صوتی و تصویری

درآمدی بر تئوری سیستم

/
محمدرضا نیکفر
در هفت جلسه مقدمه‌ای بر تئوری سیستم‌ عرضه می‌شود، بر تئوری عمومی سیستم به روایت نیکلاس لومن و تئوری سیستم‌های اجتماعی، باز به روایت او. روال بحث از این قرار است: جلسه یکم: ورود پرسش‌گرانه به بحث جلسه دوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم...
Read More