امروز:   یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

Today: May 27, 2018

مطلب مهمان

کارل اشمیت – خشکی و دریا – عناصر سیاست جهانی

/
شاهد عبادپور
تمایز خشکی-دریا یکی از دقایق مهم تفکر کارل اشمیت در باب سیاست و حقوق بین‌الملل است. وی در آثارش اغلب به این تمایز بازمی‌گردد. بخش‌هایی از کتاب «نوموس زمین» (۱۹۵۰) را به همین مطلب اختصاص داده است.

نیکوس پولانزاس و فهم ماتریالیستی از دولت

/
رزمیگ کوشیان/ ترجمه: حمیدرضا یوسفی
مواجهه با پولانزاس امروز امری ضروری است. نظریه‌پرداز مارکسیستی دولت که اگرچه سهم ارزشمندی در تدوین نظریه ماتریالیستی دولت در سنت مارکسی دارد اما عمدتاً به فراموشی سپرده شده است.

از آزادی اندیشه

علم دینی و اقتدار سیاسی

/
حسن یوسفی اشکوری
در این یادداشت به دو نکته به کوتاهی اشاره خواهم کرد: تبیینی از چگونگی و چرایی علم دینی و اثبات لغو بودن چنین مدعایی و دیگر پیوند پروژه علم دینی و دانشگاه اسلامی با قدرت و اقتدار ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی است.

زنان و جنسیت در تجربه شوروی

/
نیره توحیدی
یکی از وجوه نوین شوروی حولات رادیکال حقوقی به نفع بهبود موقعیت‌ زنان بود. تحولاتی که به سرعت از سال ۱۹۱۸ آغاز شد و روسیه را در زمینه حقوق زنان به کشوری پیشرو و مترقی در جهان تبدیل کرد.

اخبار انجمن

فراخوان مقاله برای شماره ششم مجله آزادی اندیشه: به‌مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون

/
پیشاپیش از شما سپاسگزاریم که برای نشریه مقاله می‌نویسید یا به دوستان و دانشجویان و آشنایان خود برای همکاری با نشریه توصیه و مراجعه می‌کنید و با پیش‌نهادها و همدلی‌های خود در پربارتر شدن نشریه یاری رسانیده‌اید و بازهم یاری‌مان خواهید داد.

صوتی و تصویری

وبینار: جایگاه زنان در سینمای پس از انقلاب

/
خاطره شیبانی
اگر زنان در سینما فعالیت نمی کردند آیا سینمای ایران باز هم به حیات خویش ادامه می داد؟ آیا زنان تنها به صرف هنرپیشه بودن و بازی جلوی دوربین در تاریخ سینمای ایران اهمیت داشته اند یا جایگاهشان و اهمیتشان ورای بازی جلوی دوربین هست؟