امروز:   یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

Today: February 23, 2020

مطلب مهمان

جامعه مدنی، دموکراسی و هژمونی

/
رضا جاسکی
مسلماً جامعه مدنی به درستی یکی از معیارهای مهم توسعه دموکراسی در یک کشور به حساب می‌آید، اما آیا همه اسطوره‌های متفاوتی که در باره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟

نقد نظریه سندروم اضطراب پساتروماتیک

/
مینا پایور
نظریه‌ی نسبتاً جدیدی امروزه در محافل روان شناسی جلب نظر می‌کند که احتمال دارد به زودی چنان فراگیر شود که تقریبا کلیه‌ی معیارهای تشخیص عارضه‌های روانی بر اساس آن تعریف و تبیین گردند. روان‌رنجوری‌هایی از قبیل اضطراب، ترس، هیستری و وسواس، و نیز انحراف‌های شخصیتی، مسائل زناشویی، اعتیاد، عوارض عاطفی و نیز افسردگی (دپرسیون)- تمام این مقوله‌ها بناست بر اساس مفهومی نوظهور به نام مفهوم تروما (ضربه‌ی روحی Trauma) از نو تعریف و ارائه شوند.

از آزادی اندیشه

اخبار انجمن

فراخوان مقاله نشریه شماره ۹ و دعوت به وبینار با موضوع «دولت و جامعه»

/
آزادی اندیشه
طرح مسئله جامعه مبنای دگرگونی‌هاست، یا دولت؟ شر همواره به دولت برمی‌گردد، خیر به جامعه؟ اصولا رابطه دولت و جامعه در ایران معاصر چگونه است؟ در دوره پس از انقلاب چه ویژگی‌هایی دارد و پیشتر چگونه بوده است؟ برخی پرسش‌ها: آیا ما به یک تئوری...
Read More

صوتی و تصویری

تبارشناسی اسطوره دولت و نظام دولت‌ـ‌ملت‌ها / امیر کیانپور

/
وبینارهای دولت و جامعه
«‌تبارشناسی اسطوره دولت و نظام دولت‌-ملت‌ها به میانجی نقشه‌های کهن و با ارجاع به افسانه‌هایی درمورد هیولاها و یوتوپیاها و رخدادهایی درمورد استعمار زمین و آزادی دریاها» با ارائه امیر کیانپور نخستین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «دولت و جامعه» است.