امروز:   جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

Today: February 23, 2018

مطلب مهمان

درآمدی به وجود و زمان

/
معرفی کتاب
نویسنده این اثر را برای تفسیر و فهم اثر هایدگر با عنوان «وجود و زمان» به رشته تحریر درآورده زیرا اعتقاد دارد زبان خاص هایدگر مانع از فهم نوشته‌های اوست.

از آزادی اندیشه

دولت و جامعه؛ از دولت‌محوری به جامعه‌محوری

/
محمدرضا نیکفر
گرایش به این است که نگاه متوجه دولت باشد یا جامعه، یا هر دو؟ من مورد برجسته‌ای از حوادث دردناک را به خاطر ندارم که در هنگام رویارویی با آن، نگاه متوجه جامعه شده باشد یا متوجه میان‌کنشی دولت و جامعه.

اخبار انجمن

فراخوان مقاله برای شماره ششم مجله آزادی اندیشه: به‌مناسبت پانصد سالگی رفرماسیون

/
پیشاپیش از شما سپاسگزاریم که برای نشریه مقاله می‌نویسید یا به دوستان و دانشجویان و آشنایان خود برای همکاری با نشریه توصیه و مراجعه می‌کنید و با پیش‌نهادها و همدلی‌های خود در پربارتر شدن نشریه یاری رسانیده‌اید و بازهم یاری‌مان خواهید داد.

صوتی و تصویری

جهان پس از سیاست

/
مراد فرهاد پور
مراد فرهادپور در این سخنرانی به  جنبه‌های مختلف معنای سیاست می‌پردازد. سیاستی که از هر ذاتی جدا است و پلی است میان آگاهی و امر کلی و همچنین سوژه و حقیقت.