امروز:   شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

Today: August 14, 2020

مطلب مهمان

علیه اعدام | خطایی به قدمت تاریخ بشریت

/
سعید مدنی
«خطای بزرگی است که شخص آن‌چنان در قوانین بشری غرق شود که به قوانین الهی بی‌‌توجه بماند. مرگ تنها به خداوند تعلق دارد و آدمیان حق ندارند در این امر مجهول مداخله کنند». ویکتور هوگو

از آزادی اندیشه

جهانی بنشسته در گوشه‌ای ــ یارشاطر و ایران

/
فخرالدین عظیمی
یارشاطر در همدان زاده شد. خاندان او کاشانی بودند ولی به همدان و سپس کرمانشاه کوچیدند. کودکی او در پی از دست دادن پدر و مادر، در پی بیماری و در اندک فاصله‌ای از یکدیگر، با تلخی درآمیخت.

داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و افغانستان

/
والنتاین مقدم / برگردان: محمدرضا ترابی
در آوریل ۱۹۷۸، افغانستان یک انقلاب سیاسی و کمتر از یک سال بعد، در فوریه ۱۹۷۹، ایران یک انقلاب اجتماعی جامع‌تر را تجربه کرد. در انقلاب ایران، زنان استاتوی قانونی و بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی را که پیشتر به دست آورده بودند، از دست دادند. در حالی که در افغانستان زنان استاتوی قانونی بدست آوردند.

اخبار انجمن

فراخوان مقاله با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران»

/
آزادی اندیشه
«علم، قدرت و جنسیت در ایران»   همزمان با سومین سالگرد فقدان دکتر مریم میرزاخانی فراخوان مقاله برای دهمین شماره نشریه آزادی اندیشه با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران» و دعوت به وبینار با همین موضوع طرح مسئله دهمین شماره مجله آزادی اندیشه...
Read More

صوتی و تصویری

درآمدی بر تئوری سیستم

/
محمدرضا نیکفر
در هفت جلسه مقدمه‌ای بر تئوری سیستم‌ عرضه می‌شود، بر تئوری عمومی سیستم  و تئوری سیستم‌های اجتماعی به روایت نیکلاس لومن. روال بحث از این قرار است: جلسه یکم: ورود پرسش‌گرانه به بحث جلسه دوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۱ جلسه سوم:...
Read More