نشریه آزادی اندیشه – شماره ۱

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «علوم انسانی و اجتماعی» است.

 

 1. در چرایی «انجمن آزادی اندیشه»
 2. گزارش ها
  • گزارشی از رشته ی مطالعات زنان: چال شهای تولید دانش درباره ی زنان
  • سیاستِ ترجمه در علوم انسانی
  • سیر تحوّل دبیرستان های فرهنگ (خاص رشته ادبیّات و علوم انسانی) سیاست های آموزشی پس از انقلاب
  • فرار مغزها؛ از انقلاب فرهنگی تا نگرانی مسئولان
  • بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم انسانی
 3. بخشِ موضوعی نشریه:
 4. کاظم کردوانی/ بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز
 5. يک خبرِ ویژه: آغاز به کارِ ایران آکادمیا
 6. طرح راهبردی و اساسنامه ی «انجمن آزادی اندیشه» و چگونگی عضویت در آن
Compare
اشتراک بگذارید