مقاله

سیاست و مجازات

نویسنده: مهرداد صمدزاده نشریه آزادی اندیشه، شماره ۹، تیر ۹۹، صفحه ۸۹ تا ۱۱۶ دانلود نسخه پی دی اف چکیده یکی از نشانه‌های مهم عصر مدرن در ایران  که در […]

چپ ایرانی

نویسنده: محمدرضا نیکفر نشریه آزادی اندیشه، شماره ۹، تیر ۹۹، صفحه ۵۷ تا ۸۸ دانلود نسخه پی دی اف این مقاله موضوع دولت و جامعه را از منظر تاریخ چپ […]

در بزرگداشت ژاله آموزگار یگانه

نویسنده: منصوره شجاعی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۸، آذر ۹۸، صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۶ دانلود نسخه پی دی اف نام‌ خانم دکتر «ژاله آموزگار یگانه» درمیان پیش کسوتان حوزه ایران […]

1 2 3 10