مقاله

معرفی کتاب

معرفی تازه‌ های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷ دانلود نسخه پی دی اف در این مطلب کوتاه […]

اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

نویسنده: هنگامه صابری – برگردان: منصوره شجاعی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ دانلود نسخه پی دی اف [*]  میدان هاروارد، یک غروب سرد زمستان  […]

جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک

نویسنده: فاطمه حسین زاده نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷۹ تا ۱۳۲ دانلود نسخه پی دی اف مقدمه: هدف مقاله حاضر معرفی دو زن دانشمند مکزیکی حوزه […]

مقدمه

مقدمه نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷ تا ۱۰ دانلود نسخه پی دی اف  فراخوان این شماره نشریه با موضوع رابطه «علم، ‌قدرت و جنسیت» شش ماه […]

1 2 10