Tags: پروانه حسینی

کلیشه‌ های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌ های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران

در چند دهه گذشته حضور زنان در ورزش های به طور سنتی مردانه در دنیا افزایش یافته است. با وجود تمام مشکل‌ها ورزشکاران زن ایرانی نیز در این سال‌ها  اراده خود را برای ورود و حضور در ورزش‌های به اصطلاح مردانه نشان داده‌اند. حضور پررنگ زنان در ورزش موضوع هویت جنسی و جنسیت و سکسوالیته […]