نشریه آزادی اندیشه – شماره ۶

فهرست مطالب نشریه آزادی اندیشه

 

هر شماره نشریه داری دو بخش «موضوع ویژه» و بخش «باز» (شامل مقاله، نقد، گزارش و …) است. «موضوع ویژه» این شماره «به مناسبتِ پانصدسالگی رِفرماسیون» است.

 

  1. بخشِ موضوعی نشریه:
  2. بخش دوم
  3. در بزرگداشت احمد کسروی
  4. گزارش نشست «انجمن آزادی اندیشه»: تأملی براعتراض‌های اجتماعی اخیر ایران: از دی‌ماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب
  5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشارآن‌ها
Compare
اشتراک بگذارید