انجمن آزادی اندیشه
image_pdf

گزارش برگزاریِ سومین مجمع‌عمومی «انجمن آزادی اندیشه»

 در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۱ سومین مجمع‌عمومی «انجمن آزادی اندیشه» برگذار شد.

با شرکت ۲۳ نفر از ۲۶ نفر کلِ اعضایِ دارایِ حقِ رأی (اعضایی که حق عضویت سالانه‌یِ خود را پرداخت کرده بودند) براساسِ اساسنامه‌ی «انجمن» مجمع‌عمومی به حدِ نصابِ لازم برای رسمیت داشتن رسید.

نخستین موضوعِ دستورِکار مجمع‌عمومی انتخاب رئیس جلسه بود که با پیش‌نهاد آقای حسن یوسفی اشکوری و موافقت «مجمع» آقای کاظم کردوانی به‌اتفاقِ‌ آرا انتخاب شد.

در دومین دستورِکارِ «مجمع» هیئت‌مدیره‌یِ «انجمن» گزارش خود به «مجمع» را ارائه کرد. پس از خواندن گزارش و پس از پرسش‌هایِ حاضران و بحث درباره‌یِ عمل‌کردِ هیئت‌مدیره‌، سومین مجمع‌عمومی انجمن به‌اتفاقِ ‌آرا عمل‌کردِ هیئت‌مدیره را تأیید و از فعالیت‌های آنان تشکر کرد. هم‌چنین برخی پیش‌نهادها و توصیه‌ها برای هیئت‌مدیره‌یِ بعدی نیز مطرح شد.

در سومین دستورِکارِ «مجمع» اضافه‌کردن یک بند به ماده ۹ «راهبرد و اساسنامه‌یِ انجمن» بود. این پیش‌نهاد را هیئت‌مدیره‌یِ «انجمن» پیش‌ازاین به اطلاع اعضا رسانده بود. متنِ کامل این پیش‌نهاد ازاین‌قرار بود:

«تبصره‌یِ پیش‌نهادی به سومین مجمع‌عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه» (۲۰۲۱) درباه‌یِ هم‌کاریِ «انجمن» با دیگر نهادها و مؤسسه‌هایِ فرهنگی و مدنی:

«پیش‌نهاد می‌شود که درباره‌یِ هم‌کاریِ «انجمن» با دیگر نهادها و مؤسسه‌هایِ فرهنگی و مدنی در ماده‌یِ ۹ راهبرد و اساسنامه‌یِ «انجمن» این اصل اضافه شود:

۹-۵: هیئت‌مدیره می‌تواند برای پیش‌برد و گسترشِ هدف‌هایِ «انجمن» با مؤسسه‌ها و نهادهایِ هم‌سو با راهبردهایِ «انجمن»، با رعایتِ کاملِ اصلِ استقلالِ «انجمن»، هم‌کاری کند.»

این پیش‌نهاد به‌اتفاقِ ‌آرا تصویب شد.

در چهارمین و آخرین دستورِکارِ «مجمع» انتخاب هیئت‌مدیره‌یِ جدید قرار داشت. ازمیانِ حاضران ۷ نفر (خانم‌ها منصوره شجاعی و روجا فضائلی و آقایان مهرداد درویش پور، جلیل روشندل، مهرداد صمدزاده، علی‌رضا کاظمی، حسن یوسفی اشکوری) خود را نامزد کردند.

ازآنجاکه براساس «اساسنامه» رأی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید به‌صورتِ مخفی انجام می‌گرفت و برنامه‌یِ اینترنتیِ موردِ استفاده‌یِ «مجمع‌عمومی» چنین امکانی را برای ما فراهم نمی‌آورد (دو تن از حاضران در «مجمع» وکالتِ دو عضوِ دارایِ حقِ رأیِ غایب را داشتند) همان روشی را انتخاب کردیم که در دو مجمع‌عمومی پیشین به‌کار برده بودیم. به‌این‌معناکه دو تن از اعضای حاضر (که نامزدِ عضویت در هیئت‌مدیره‌یِ جدید نبودند) به‌اتفاقِ آرا به‌عنوانِ «معتمدان» مجمع‌عمومی  انتخاب شدند (آقایان حسن فرشتیان و کاظم علمداری) و از اعضا درخواست شد که رأی خود را (حداکثر ۵ رأی) تا ۴۸ ساعتِ بعد به نشانیِ ایمیلیِ این دوستان بفرستند و این دو معتمدِ «مجمع» نتیجه رأی‌هایِ اعضا را به دبیر پیشین هیئت‌مدیره (جهت اطلاع به هیئت‌مدیره) اطلاع دهند.

کاظم کردوانی

رئیس سومین مجمع‌عمومی «انجمن آزادی اندیشه»      


گزارش هیئت مدیره انجمن آزادی اندیشه به سومین مجمع عمومی

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۱

سخن آغازین

از حضور شما اعضای «انجمن آزادی اندیشه» در سومین مجمع عمومی، که به طور مجازی برگزار می‌شود، بسی خرسندیم و از یکایک حاضران صمیمانه سپاسگزاریم. 

اینجانب به عنوان دبیر هیئت مدیره گزارشی از فعالیت های انجمن در دو سال اخیر را به اطلاع اعضای مجمع  و انجمن  می‌رسانم:

۱. هیئت مدیره
۱.۱. تشکیل جلسات منظم هیئت مدیره

در مدت فعالیت هیئت مدیره دوم جلسات به طور منظم تشکیل شده است. با این توضیح که در شش ماه اخیر به جای دو هفته یک بار نشست‌ها ماهی یک بار تشکیل شده و دلیل آن نیز عدم نیاز به نشست‌هایی بیش از این بوده است. دستور جلسات نیز طبق معمول تبادل نظر و مشورت در امور جاری هیئت مدیره انجمن و نیز بررسی پیشنهادهای ارائه شده و در نهایت تصمیم گیری در مواردی که محتاج تصمیم گیری بوده است. صورت مذاکرات و مصوبات به طور خلاصه نوشته شده و در آرشیو موجود است.

۱.۲. کناره‌گیری یک عضو هیئت مدیره

در مجمع عمومی دوم هفت نفر از میان نه داوطلب با آرای مستقیم اعضای دارای حق رأی مجمع برگزیدند که عبارت بودند از خانم ها: نیره توحیدی و منصوره شجاعی و آقایان: محمدرضا نیکفر، علیرضا کاظمی، حسن یوسفی اشکوری،  سعید پیوندی و ایمان گنجی که دو نفر اخیر با احتساب آرای مأخوذه به عنوان عضو جانشین (علی البدل) شمرده شدند. با این حال چندی پیش آقای گنجی به دلایل شغلی و مشکلات شخصی کناره گرفتند و هیئت مدیره نیز کناره‌گیری ایشان را پذیرفت. گفتنی است که تمامی هفت نفر عضو برای حضور در نشست ها دعوت شده و غالبا همگی حضور یافته اند.

۲. فعالیتها (تولید محتوا)
مقدمه

انجمن آزادی اندیشه سه نوع فعالیت دارد یا بعبارتی سه نوع محتوا تولید می‌کند. نشریه، وبینار و همایش. در دوره اخیر هیئت مدیره تلاش کرده که توالی این سه نوع فعالیت و ارتباط آنها با یکدیگر را نظم دهد. ابتدا موضوع ویژه ای برای نیم سال آینده برای هر شماره نشریه انتخاب می‌کند و برای آن فراخوانی تدوین می‌کند. سپس تلاش می‌شود که وبینارهای ماهانه نیز در حد امکان به همان موضوع بپردازند. همچنین تلاش می‌شود در صورت امکان در پایان آن نیم سال و همزمان با انتشار نشریه، یک همایش و کنفرانس حول آن موضوع، بصورت حضوری و یا بصورت مجازی تدارک دیده شود. به این ترتیب آن موضوع ویژه در یک دوره شش‌ماهه به اشکال مختلف پوشش داده شده و مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲.۱. نشریه

«نشریه انجمن آزادی اندیشه»، که وفق تصریح اساسنامه «قلب انجمن» شناخته شده است، مانند گذشته ادامه یافته است. طبق مصوبه هیئت مدیره قرار بر این شد که نشریه در حد ممکن در حجم مناسب هر شش ماه منتشر شود. در این دوره دو ساله، ۴ شماره نشریه منتشر شده است که یک شماره (شماره هفتم) محصول فعالیت هیئت مدیره قبلی بود که انتشار آن در این دوره به سرانجام رسید. سه شماره بعد (شماره های ۸، ۹ و ۱۰) هر شماره درست در زمان وعده داده شده‌ی شش ماهه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. بر اساس اساسنامه، شورای تحریریه‌ای با عضویت منصوره شجاعی، علیرضا کاظمی و یوسفی اشکوری در نظر گرفته شد و سردبیری هر شماره با عنوان «مدیریت اجرایی» بر عهده یک نفر از اعضای شورای تحریریه بوده است. 

۲.۲. وبینارهای ماهانه

وبینارهای ماهانه نیز مانند گذشته برگزار شده است. دوستانی صاحب نظر و پژوهشگر در شاخه های مختلف علوم انسانی پیوسته میهمان این وبینارها بوده اند که از جملگی آنان تشکر می کنیم. انتظار داریم در آینده نیز این همکاری ادامه پیدا کند. موضوعات سخنرانی ها نیز کم و بیش موضوعات بخش بسته نشریات سه گانه انتشار یافته بوده است. 

 ۲.۳.  همایش و کنفرانس

از گذشته تصمیم بر این بوده که در صورت امکان به تناوب کنفرانسی در یکی از شهرها و کشورها برگزار شده و سخنرانان در باره موضوعی معین و اعلام شده  با مخاطبان سخن بگویند. در دوره دو ساله هیئت مدیره فعلی دو کنفرانس یکی حضوری در کلن (همزمان با انتشار نشریه شماره ۸ با موضوع ملیت و هویت ملی) و دیگری مجازی (همزمان با انتشار نشریه شماره ۱۰ با موضوع علم، قدرت و جنسیت) برگزار شده است. در سال گذشته مقدمات برگزاری یک کنفرانس همزمان با انتشار نشریه شماره ۹ در استکهلم – سوند فراهم شد ولی به دلیل وضعیت جدید کرونایی برگزار نشد. 

۳. سایت و خبرنامه 
۳.۱. سایت جدید انجمن 

در گذشته سایت انجمن طراحی و ساخته شده و تا حدودی نیز فعال بود. با توجه به کاستی های سایت، برای تجدید بنای سایت اقدام شد و وبسایت کاملا تازه ای طراحی شد و سامان یافت. الان به گونه ای است که تمامی فعالیتها و محتوا تولیدی انجمن در سه دسته‌بندی اشاره شده شامل نشریه، وبینار و همایش در سایت سامان گرفته و آرشیو شده است تا برای عموم قابل دسترسی و استفاده باشد. البته امکانات و تسهیلات قابل توجهی دیگر نیز در سایت در نظر گرفته شده است. 

۳.۲. ارتباط و اطلاع رسانی به اعضا 

فعالیتهای انجمن همواره از طریق ایمیل لیست اعضای انجمن به اطلاع آنها می‌رسد، همچنین در مقاطعی مجموعه ای از فعالیتها به شکل پیراسته‌تر در قالب یک خبرنامه در دسترس قرار می‌گیرد  تا اعضا و به طور کلی بازدیدگنندکان سایت در جریان امور انجمن قرار گرفته و از فعالیت های انجمن مطلع شوند. 

۴. دیگر موضوعات
۴.۱. همکاری با نهادهای فرهنگی همسو

همان گونه که در متن «راهبرد و اساسنامه» چند بار تکرار شده است انجمن آزادی اندیشه نهادی است مستقل و به هیچ یک از نهادهای فرهنگی و سیاسی و مالی بستگی ندارد با این حال مفروض است که هر نهادی مجاز است از همکاری با  نهادهای مشابه و همسو برای پیشبرد اهدافش استفاده کند. از این رو تا کنون انجمن از همکاری نهاد علمی و فرهنگی «ایران آکادمیا» برخوردار بوده و هست. این همکاری در اشکال مختلف و از جمله برخورداری از برخی امکانات فنی و پشتیبانی فنی نهاد یاد شده است که همکاری مغتنمی است و جای سپاس دارد. جزئیات این پشتیبانی فنی در سندی تدقیق شده و در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است. با این همه، به منظور شفافیت بیشتر، هئیت مدیره تصمیم گرفت که در خصوص همکاری «انجمن» با دیگر نهادهای فرهنگی و مدنی به این مجمع عمومی پیش نهادی برای تصویب عرضه کند که در صورت تصویب در ذیل ماده ۹ اسنامه ی «انجمن» قرار خواهد گرفت.

۴.۲. امور مالی

همان گونه که در اساسنامه آمده و تا کنون نیز عمل شده منابع مالی انجمن برای تأمین هزینه های جاری انجمن (مانند نشریه و احیانا کنفرانس ها) صرفا به پرداخت محدود و اندک حق عضویت اعضا و احیانا همت عالی افراد وابسته است. متأسفاته تا کنون از حدود ۱۲۰ عضو ثبت نام کرده در هر سال از جمله در سال جاری فقط ۲۶  نفر حق عضویت پرداخته اند. 

یاران!

ما در آغاز در بند چهارم فصل «تعریف و اهداف» «راهبرد و اسناسنامه» چنین نوشته بودیم:

«- انجمن خود را به آزادی اندیشه، و بیان و به سنجش و انتقاد روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیت علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفت و اعتبار آن ها در ایران متعهد می داند،

– یاری رساندن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن و تقویت این علوم در ایران،

– رشد روشنگری و گسترش آزادی اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گوی آزاد،

– برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران،

– برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران و دیگر روشنفکران جهان به خصوص روشنفکران کشورهای همجوار ایران و منطقه و آسیای مرکزی».

اما اکنون اذعان داریم که هنوز تا تحقق این اهداف شاید بعضا بلندپروازانه، راه درازی در پیش است. هرچند در این سال ها در حد توان و امکانات خود برای برآوردن این اهداف تلاش کرده ایم ولی هنوز «هزار می ناخورده در بن تاک است». با این همه صمیمانه آرزو می کنیم در آینده نه چندان دور شرایط مناسب و مساعدتری برای نزدیک تر شدن به این اهداف فراهم آید.

یاران!

اگر به فعالیت های مثبت فرهنگی و نیز به تأسیس و تکاپوهای نهادهای فرهنگی انجمنی کاملا مستقل چون انجمن آزادی اندیشه باور دارید، که دارید، از یاری و کمک به انجمن دریغ نکنید. این کمک می تواند در قالب همکاری های فرهنگی (ارسال مقاله و سخنرانی در وبینارها و کنفرانس ها) باشد و می تواند از طریق پرداخت حق عضویت سالانه و بالاتر کمک های همت عالی تأمین شود. همین طور ارائه پیشنهادها و مشورت های گاه و بیگاه می تواند برای پیشرفت امور و بهبود فعالیت ها بسیار مفید تواند باشد.   

با سپاس مجدد

دبیر هیئت مدیره انجمن آزادی اندیشه

حسن یوسفی اشکوری