image_pdf

مجموعه وبینار: صد سال دانشگاه، ذهنیتها و واقعیتها

این وبینار: مکان و وظائف دانشگاه در ایران: نمونه سلامت

دکتر ایرج سبحانی

استاد علوم پزشکی و متخصص گوارش، دانشکده پزشکی دانشگاه کرتی فرانسه

توصیه می‌شود جستاری با همین عنوان را در این لینک مطالعه کنید

از مجموعه وبینارهای انجمن آزادی اندیشه، با همکاری ایران آکادمیا