مقاله

معرفی کتاب

معرفی تازه‌ های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷ دانلود نسخه پی دی اف در این مطلب کوتاه […]

اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

نویسنده: هنگامه صابری – برگردان: منصوره شجاعی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ دانلود نسخه پی دی اف [*]  میدان هاروارد، یک غروب سرد زمستان  […]

مریم میرزاخانی: طرد کلیشه های جنسیتی در پرتو علم

نویسنده: نیره توحیدی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ دانلود نسخه پی دی اف [1] سه سال از مرگ نا به هنگام پرفسور مریم میرزاخانی […]

زنانه شدن آموزش عالی در ایران: تناقض ها و پیچیدگی­ ها

نویسنده: سعید پیوندی و یاسمین نادر نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۲ دانلود نسخه پی دی اف [1] پیش درآمد چهار دهه پس از انقلاب […]

جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسلامی

مباحثه مکتوب دکتر صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ دانلود نسخه پی دی اف متن زیر مباحثه مکتوب دکتر […]

جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک

نویسنده: فاطمه حسین زاده نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷۹ تا ۱۳۲ دانلود نسخه پی دی اف مقدمه: هدف مقاله حاضر معرفی دو زن دانشمند مکزیکی حوزه […]

تفاوت‌های جنسی در انگیزه پیشرفت علمی/حرفه‌ای پسران و دختران ایرانی

نویسنده: نیره توحیدی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۵۳ تا ۷۸ دانلود نسخه پی دی اف [1] [2] [3] خلاصه دراین پژوهش، عوامل پیش‌بینی‌کننده انگیزه پیشرفت علمی/حرفه […]

علم، قدرت و نابرابری‌های جنسیتی

نویسنده: سعید پیوندی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۷ تا ۵۲ دانلود نسخه پی دی اف سیمون دوبوار (De Beauvoir) در کتاب “جنس دوم” (۱۹۴۹) که به […]

فراخوان مقاله برای دهمین شماره نشریه آزادی اندیشه با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران»

فراخوان مقاله با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران» – همزمان با سومین سالگرد فقدان دکتر مریم میرزاخانی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۱ تا ۱۶ […]

مقدمه

مقدمه نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷ تا ۱۰ دانلود نسخه پی دی اف  فراخوان این شماره نشریه با موضوع رابطه «علم، ‌قدرت و جنسیت» شش ماه […]