مقاله

معرفی کتاب

معرفی تازه‌ های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷ دانلود نسخه پی دی اف در این مطلب کوتاه تلاش شده برخی از تازه‌های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت گردآوری شده و به اختصار در حد عنوان و موضوع معرفی شوند. دورنماهای […]

اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

نویسنده: هنگامه صابری – برگردان: منصوره شجاعی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ دانلود نسخه پی دی اف [*]  میدان هاروارد، یک غروب سرد زمستان  سال ۲۰۰۳، آنجا که تو بعد از جلسه دانشجویان ایرانی پیشنهاد نوشیدن یک فنجان چای را دادی، فنجان چایی که منجر به شکل گرفتن رابطه‌ای […]

مریم میرزاخانی: طرد کلیشه های جنسیتی در پرتو علم

نویسنده: نیره توحیدی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ دانلود نسخه پی دی اف [1] سه سال از مرگ نا به هنگام پرفسور مریم میرزاخانی می‌گذرد. اما او همچنان ستاره‌ای درخشان در آسمان علم و دانش بشری، پرتو افکنی می‌کند. ستاره‌ای که به رغم عمر کوتاهش آنقدر خوش درخشید که […]

زنانه شدن آموزش عالی در ایران: تناقض ها و پیچیدگی­ ها

نویسنده: سعید پیوندی و یاسمین نادر نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۲ دانلود نسخه پی دی اف [1] پیش درآمد چهار دهه پس از انقلاب فرهنگی در ایران در خرداد ۱۳۵۹، که آغاز اسلامی سازی آموزش و پرورش بود، زنان درست برخلاف انتظار، با وارونه کردن توازن جنسیتی به سود […]

جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسلامی

مباحثه مکتوب دکتر صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ دانلود نسخه پی دی اف متن زیر مباحثه مکتوب دکتر صدیقه وسمقی  و حسن یوسفی اشکوری است در باب جنسیت، زن و علم آموزی در تاریخ، فقه و ادب اسلامی. اشکوری: در این قسمت می‌کوشم […]

جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک

نویسنده: فاطمه حسین زاده نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷۹ تا ۱۳۲ دانلود نسخه پی دی اف مقدمه: هدف مقاله حاضر معرفی دو زن دانشمند مکزیکی حوزه علوم طبیعی و بررسی موانع موجود در مسیر تحصیل و کار آنها در بستر تاریخی مکزیک نیمه دوم قرن بیستم است. در نوشته حاضر تلاش […]

تفاوت‌های جنسی در انگیزه پیشرفت علمی/حرفه‌ای پسران و دختران ایرانی

نویسنده: نیره توحیدی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۵۳ تا ۷۸ دانلود نسخه پی دی اف [1] [2] [3] خلاصه دراین پژوهش، عوامل پیش‌بینی‌کننده انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای در میان ۲۲۰ دختر و پسرسال آخر دبیرستان در ایران مورد بررسی قرارگرفت.  ارتباط میان اجتماعی شدن (در سنین اولیه)، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مذهب، تبعیض‌ها […]

علم، قدرت و نابرابری‌های جنسیتی

نویسنده: سعید پیوندی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۷ تا ۵۲ دانلود نسخه پی دی اف سیمون دوبوار (De Beauvoir) در کتاب “جنس دوم” (۱۹۴۹) که به یکی از منابع فکری مرجع موج دوم فمینیسم تبدیل شد می‌نویسد انسان زن به دنیا نمی‌آید، زن می‌شود. این سخن به نوعی نقد بی‌پرده بسیاری […]

فراخوان مقاله برای دهمین شماره نشریه آزادی اندیشه با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران»

فراخوان مقاله با موضوع «علم، قدرت و جنسیت در ایران» – همزمان با سومین سالگرد فقدان دکتر مریم میرزاخانی نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۱۱ تا ۱۶ دانلود نسخه پی دی اف طرح مسئله دهمین شماره مجله آزادی اندیشه به موضوع سهم زنان در آموزش عالی و تولید علم در ایران  و […]

مقدمه

مقدمه نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۷ تا ۱۰ دانلود نسخه پی دی اف  فراخوان این شماره نشریه با موضوع رابطه «علم، ‌قدرت و جنسیت» شش ماه پیش‌ دراختیار علاقمندان و صاحب نظران موضوع قرار گرفت. از طریق این فراخوان با ایده‌ها،‌ چالش‌ها و پرسش‌هایی که حول این موضوع شکل گرفته است […]