pontus-wellgraf-Ov7uQoarS7w-unsplash
image_pdf

معرفی تازه‌ های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱۰، آذر ۹۹، صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۷

دانلود نسخه پی دی اف

در این مطلب کوتاه تلاش شده برخی از تازه‌های نشر در حوزه علم، جنسیت و قدرت گردآوری شده و به اختصار در حد عنوان و موضوع معرفی شوند.

دورنماهای بین المللی جنسیت و آموزش عالی

کریستین ونتانینی، کیچوره جوشی و سعید پیوندی

Fontanini, Christine, Kichore Joshi, Saeed Paivandi. 2020. International Perspectives on Gender and Higher Education. London: Emerad Publishing

با وجود پیشرفت دسترسی زنان به تحصیلات عالی، سهم زنان و مردان به طور قابل توجهی در زمینه‌های مختلف تحصیلی متفاوت است. در فصل‌های مختلف کتاب، وضعیت مشارکت زنان در آموزش عالی در کشورها و مناطق مختلف بررسی شده است. این کتاب با بررسی سیاست‌های مداخله دولتی، عرف جامعه، انگیزه‌های فردی برای مشارکت و همچنین نابرابری‌های جنسیتی مضاعف، از جمله نابرابری‌های منطقه‌ای و قومی، به خواننده درک بهتری از عوامل موثر بر شکل‌گیری روندهای جنسیتی در آموزش عالی، مانند حضور آشکارا پایین‌ زنان در برخی از رشته‌های علمی و فنی می‌دهد. تحلیل‌های کتاب بر موضوعاتی مانند ساخت اجتماعی تفاوتهای جنسیتی و همچنین نقشهای اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و همچنین زمینه‌های قانونی و پویایی درونی جامعه متمرکز است. در نهایت، این مجموعه مروری جامع از تحولات اخیر در مورد حضور زنان در آموزش عالی هم در کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه دارد، و در نتیجه تصویر روشنی از وضعیت فعلی و آنچه که در آینده محتمل است بدست می‌دهد. در این شماره آزادی اندیشه ترجمه فصل یازدهم این کتاب با عنوان « زنانه شدن آموزش عالی در ایران: تناقض ها و پیچیدگی‌ها» به قلم سعید پیوندی و یاسمین نادر در دسترس شما قرار گرفته است.


زنان، اسلام و تحصیلات 

گلی رضائی رشتی، گلنار مهران و شیرین عبدمولائی

Rezai-Rashti, Goli M., Golnar Mehran, and Shirin Abdmolaei. 2019. Women, Islam, and education in Iran. New York: Routledge

این کتاب با ترسیم پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های موضوع آموزش زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷، به بررسی پیامدهای سیاست‌های مذهبی بر روابط جنسیتی و همچنین نتایج پیش بینی نشده افزایش مشارکت زنان در آموزش در ایران می‌پردازد. کتاب با تمرکز بر تأثیر پروژه اسلامی سازی جمهوری اسلامی در جامعه ایران، به ویژه روابط بین زن و مرد در حوزه آموزش، تصویری از پارادوکس افزایش فرصت‌های آموزشی علیرغم وجود قوانین و محدودیت‌های تبعیض آمیز اعمال شده بر زنان ارائه می‌دهد.


زنان در شهر؛ بررسی سیاست‌های جداسازی جنسیتی در ایران

نازنین شاه‌رکنی

Shahrokni, Nazanin. 2019. Women in place: the politics of gender segregation in Iran. California: University of California Press

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «سال‌ها پیش از این‌که رسانه‌های غربی دلواپس دسترسی ایران به بمب اتم باشند، نگران “بمب چادر” بودند؛ فراخوان آیت‌الله خمینی به زنان برای به سر کردن چادر به عنوان نماد انقلاب. زن برای حفظ “قدر و ارزش‎اش” ملزم شد که تن خود را همچون ” گوهری در صدف” بپوشاند. این پوشش فقط محدود به تن او نبود. در راستای برنامه‌ی جداسازی جنسیتی در تهران و سایر نقاط ایران دیوارهایی بالا رفتند و حفاظ‎ها و پرده‎هایی نصب شدند تا تن زن را در بر بگیرند و از نگاه‎ها “مصون” بدارند … با این‌که درباره‌ی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تأثیر آن بر زندگی مردم بسیار نوشته شده، درباره‌ی سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی نظام برای اعمال این تغییرات در فضای زیست روزمره‌ی مردم کمتر نوشته شده است. زنان در شهر کتابی درباره‌ی تغییرات و پیچیدگی‌های سیاست‌های حاکمیت درباره‌ی دسترسی زنان به فضای عمومی است و این‌که این تغییرات نشانگر چه تحولاتی در حاکمیت و قدرت دولتی هستند.»