Freedom of Thought Call14-15
image_pdf

فراخوان شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه برای دو شماره‌ی آینده

“دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده”

 

برآنیم که دو شماره آینده ژورنال آزادی اندیشه را به موضوع «دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده» اختصاص دهیم. اهمیت موضوع روشن است: کمتر بحثی در مورد ایران امروز می‌توان یافت که در آن به نوعی به موضوع دین پرداخته نشود.

یک جنبه‌ی موضوع شدن دین، متمایز شدن‌ آن از فرهنگ و جامعه و در آمدن آن به شکل مؤسسه‌ی سیاسی، تبلیغی، اقتصادی و نظامی است که نیروی محرک آن حکومت دینی بوده که در عمل دین را از بافتار سنتی خود برکنده، و به صورت نهاد و تشکیلات و بلندگوهای حکومتی درآورده است.

اما جامعه با “ایمان” خود چه کرده است؟ ایمان دینی به چه صورت‌هایی درآمده، چه پویشی در آینده خواهد داشت ؟ آیا ایمان الهی الزاما پیوسته به ایمان دینی است؟ جایگاه خداباوران دین ناباور کجاست؟ یا خداباوران دین باور روحانیت گریز؟ چه چشم‌اندازی بر جنبش “آنتی کلریکالیسم” در ایران متصور است؟ جدا سازی دین از حکومت یا سکولاریزاسیون سیاسی در شکل ایرانی آن چگونه میتواند تحقق یابد؟ حقوق شهروندی پیروان ادیان دیگر، اعم از مسیحی و یهودی و بهائی و زرتشتی، اهل سنت، و ناباوران چگونه باید در آینده ی ایران تضمین شود؟

موضوعی مهم اما شاید مغفول، اقتصاد سیاسی دین است: دین چه سازوکار اقتصادی‌ای داشته است؟ در حکومت دینی چگونه دین به صورت “سکه” درآمد و قابل معامله با پول و پست و مقام شد؟ اکنون وضع بازار آن چگونه است؟

و موضوعی اساسی دیگر: در کمتر جایی در جهان چون ایران امر سکولاریسم و امر حقوق مساوی شهروندی وبشری و بطور کلی آزادی زن به هم گره خورده‌اند. موضوع رهایی زن در کانون جنبش رهایی از احکام و بینش صغیرکننده‌ در همه شکل‌های اِعمال ولایت قرار گرفته است.

آنچه در بالا آمد، زاویه‌هایی نمونه‌وار برای بررسی هستند که به نظر ما مهم می‌آیند. از شما می‌خواهیم با نوشتن مقاله، معرفی تحقیق‌های دانشگاهی و کتاب‌های مرتبط با موضوع طرح شده از زاویه‌هایی روزآمد، به پربار شدن شماره‌های ویژه ی “دینِ و جامعه دینی در ایران” ژورنال آزادی اندیشه یاری رسانید.

ژورنال آزادی اندیشه دوزبانه است، از این رو مقاله شما می‌تواند به فارسی یا انگلیسی باشد. انتظار از مقاله، رعایت استانداردهای عمومی آکادمیک از نظر زبان، ساختار، استدلال و سنجیدگی است. مقاله‌ها همتاخوانی می‌شوند.

مهلت دریافت مقاله  فارسی یا انگلیسی برای شماره ۱۵ (شماره تابستان) حداکثر اول ژوئن ۲۰۲۴

مهلت دریافت مقاله فارسی یا انگلیسی برای شما ۱۶ (شماره زمستان) حداکثر اول نوامبر ۲۰۲۴

شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه  

اسفند ۱۴۰۲/فوریه ۲۰۲۴

مقالات خود را (در این فرم) ثبت کنید.

دعوت به وبینار

انجمن آزادی اندیشه مایل است همزمان و در پیوند با موضوع ویژه شماره‌ آینده ژورنال آزادی اندیشه، وبینارهای خود را نیز حول همین موضوع برگزار کند. این وبینارها طبق روال همیشگی آخرین یکشنبه هر ماه میلادی بطور زنده برگزار می‌شود. چنانچه در حوزه‌های مرتبط با موضوع ویژه این شماره پژوهش کرده یا صاحب‌نظر هستید، یا دارای مقاله و کتاب هستید از شما دعوت می‌شود با اعلام آمادگی خود برای ارائه بحث، یا معرفی پژوهش یا معرفی کتاب خود در این مجموعه وبینارها شرکت کنید و دیدگاه‌های خود را با طیف گسترده‌ای از علاقمندان، اندیشمندان و دانشگاهیان در میان بگذارید. لطفا برای اعلام آمادگی یا توصیه به این فرم مراجعه کنید.