zanan_guardian_2
image_pdf
فراخوان مقاله برای موضوع ویژه هفتمین شماره‌ی نشریه آزادی اندیشه؛ زنان، جنسیت، و سکسوالیته، و نیز برای بخش باز این شماره:

۱ – براساس برنامه مصوب شورای تحریریه نشریه‌ی انجمن (آزادی اندیشه) موضوعِ ویژه‌ی شماره۷  نشریه به مباحث و پژوهش های مربوط به زنان، جنسیت، و سکسوالیته اختصاص یافته است.

۲ – در پایین محورهای پیشنهادی برای مقاله‌ دراین‌باره را ملاحظه بفرمایید. منظور ما از «محورها» نه عنوان مقاله‌ها که موضوع‌هایی است که می‌توان در مقاله‌ها به آنها پرداخت.

۳ – در این شماره نیز، مانند شماره‌های پیشین نشریه، دوستان می‌توانند در بخشِ باز نشریه در باره هر موضوعی که تمایل دارند ودر چارچوب این نشریه می‌گنجد، مقاله بنویسند وبه غنا وتنوع نشریه یاری رسانند.

۴ – پایانِ زمان دریافتِ مقاله‌ها: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

۵ – مقاله خود را به این نشانی بفرستید:

azadiandisheh.journal@azadiandisheh.com

پیشاپیش از شما سپاسگزاریم که برای نشریه مقاله می‌نویسید یا به دوستان و دانشجویان و آشنایان خود برای همکاری با نشریه توصیه و مراجعه می‌کنید و با پیش‌نهادها و همدلی‌های خود در پربارتر شدن نشریه یاری میرسانید.

محورهای مقاله‌های موضوعِ ویژه‌ی شماره‌ی هفتم نشریه آزادی اندیشه:

 (این محورها براساس اهمیت فهرست نشده‌اند)

I. مقاله شما میتواند بررسی مباحث واختلاف های نظری، تئوریک، متدولوژیک، فلسفی ومعرفت شناختی رایج در میان فمینیست های ایرانی یا غیر ایرانی در زمینه های پایه ای باشد. مثال ها:

 • مبحث جنسیت (جندر)، انواع برساخت های زنانگی و مردانگی و نقش های جنسیتی؛
 • تمایلات جنسی (سکسوالیته) و گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی، اقلیت های جنسی و انواع دگرباشی؛
 • تلاقی جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت، گرایش جنسی، جایگاه طبقاتی وأمثال آن (اینترسکشنالیتی)؛
 • رابطه انواع فمینیسم با دین؛
 • رابطه انواع فمینیسم با دموکراسی؛
 • رابطه انواع فمینیسم با سکولاریته؛
 • رابطه انواع فمینیسم با ناسیونالیسم؛
 • رابطه انواع فمینیسم و نظام های مختلف اقتصادی-سیاسی (سرمایه داری، سوسیالیستی ،…)
 • رابطه انواع فمینیسم با جنگ و مبارزات مسلحانه؛
 • فمینیسم و اخلاق، اخلاق فمینیستی؛
 • فمینیسم و استراتژی های توسعه؛  محیط زیست و توسعه پایدار؛

II. ما از مقالاتی که بر مبنای کار پژوهشی تجربی (میدانی) در ایران و یا میان ایرانیان برون مرز (ویا مردم سایر نقاط دنیا) تهیه و تدوین شده و مبتنی بر روش های جامعه شناختی، انسان شناختی و سایر رشته های علوم اجتماعی/انسانی  باشد، بسیار استقبال میکنیم. محورهای پیشنهادی برای این نوع مقالات از جمله موضوع های زیر هستند:

 • تحولات اخیر در برساخت ها والگو های زنانگی و مردانگی در ایران
 • تحولات وتداوم ها در ساختار و کارکرد خانواده در ایران معاصر: در ازدواج، انواع ازدواج ها، انواع خانواده، در روابط والدین و کودکان ودر جایگاه کودک در خانواده، و در مناسبات قدرت و تقسیم کارها بطور کلی
 • سکسوالیته و مناسبات جنسی و جنسیتی: تحولات اخیر در مفاهیم و برخورد ها به عشق و روابط عاشقانه، در مناسبات، هنجارها، رفتار، اخلاقیات جنسی…
 • روند های تحول ویا تداوم در دیدگاه های غالب در جامعه، قوانین، ادیان و سیاست های حکومتی نسبت به تمایلات، گرایش ها و هویت های جنسی و جنسیتی؛ شکل گیری گفتمان و مبارزات هویت طلبانه و حق طلبانه در میان اقلیت های جنسی…
 • کنترل زنان و مردان بر بدن و سکسوالیته خویش، حقوق زنان در عرصه بازتولید، آبستنی، کنترل جمعیت، سیاست های حکومتی در ارتباط با کنترل  بدن زنان، و کنترل آبستنی، انتخاب پوشش …
 • زنان، مردان، و حجاب اجباری
 • آموزش و پرورش و ابعاد جنسیتی و تبعیض در سطوح مختلف تحصيل (دبستان، دبیرستان، دانشگاه ): موانع ، امکانات و میزان دسترسی، محتوای دروس، تفاوت علائق در انتخاب رشته ، درجه پیشرفت و نائلیت های تحصیلی و علمی …
 • زنان واشتغال: چرايی نرخ بسیار پایین اشتغال زنان در اقتصاد رسمی ایران؛ الگو های جنسیتی در أنواع مشاغل، چگونگی شرایط وأنواع فعالیت های تولیدی و اقتصادی زنان دراقتصاد غیر رسمی؛ تفاوت ها و ویژگی های فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در روستا ها و شهرها؛ و …
 • زنان، کار خانگی، کار مراقبتی، وسایر خدمات نامرئی و بی مزد و مواجب…
 • بهداشت و سلامت جسمی و روانی و ابعاد جنسیتی آن: تناسب اندام، زیبائی و زیبا شناسی …
 • ورزش و تفریح:  تبعیض های رسمی و غیر رسمی و چالش ها و موانع جنسیتی، …
 • نقش زنان و جنسیت در عرصه های فرهنگی: در هنر و ادبیات ، رسانه های رسمی و غیر رسمی، در شبکه های اجتماعی (در فضای مجازی)، …
 • ابعاد جنسیتی رقص وموسیقی؛ انعکاس تحولات جنسی و جنسیتی در هنر، ادبیات و سینما…
 • خشونت وجنسیت: أنواع خشونت های مرتبط به جنسیت، (آزار، تعرض و تعدی، و تجاوزروانی و جسمی) در خانه، در کوچه و خیابان، در محل کار، در عرصه سیاست و زندان، نظیراسید پاشی، خشونت ها و قتل های ناموسی،…
 • زنان آسیب پذیرتر: فقر و بیکاری، تن فروشی، اعتیاد، خانواده های تک سرپرست (تک والد)، زنان معلول، زنان زندانی…
 • زنان و جنسیت در عرصه سیاست رسمی و غیر رسمی؛ در مدیریت و اداره کشور، برخورد و مناسبات فمینیست ها با دولت…
 • ابعاد جنسیتی و تبعیض در قوانین حاکم در جمهوری اسلامی؛ نقش حقوق دانان در مبارزات زنان در ایران
 • ویژگی های تبعیض جنسی و جنسیتی در حکومت های مذهبی ( بویژه حکومت اسلامی)
 • جنبش های حق خواهی زنان در ایران؛ نقش زنان ایران در جنبش های اجتماعی دیگر؛ چالش ها و موانع بر سر نهاد سازی و سازماندهی مدنی زنان؛ رابطه جنبش زنان با سایر جنبش های اجتماعی …
 • نقد و بررسی مناسبات درونی میان کنشگران حقوق زنان، و …