Home > مطلب میهمان > نامه همبستگی فمینیست‌های ایرانی و آمریکایی

نامه همبستگی فمینیست‌های ایرانی و آمریکایی

-
بیانیه
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - Feb 11, 2018

اعلام همبستگی فمینیست‌های ایرانی و آمریکایی در خلال اعتراضات گسترده در ایران

طی هفته‌های گذشته، در غلیانِ یکی از وسیع‌ترین امواج اعتراضات مردم، در بیش از ۸۰ شهر بزرگ و کوچک ایران، از زمان جنبش سبز ۲۰۰۹، دوباره شاهد حضور فعال زنان در این اعتراضات بودیم.

زنان ایرانی، همواره نقش فعالی در مبارزه علیه مصائب اقتصادی، فساد روز افزون، سرکوب، به‌خصوص تبعیض و خشونت بر پایۀ جنسیت و گرایشات جنسی و تفاوت‌های قومی و مذهبی در ایران، ایفا کرده‌اند. به علاوه در سی سال گذشته جنبش حقوق زنان، رکن اصلی مبارزات ایرانیان برای حقوق مدنی و دمکراسی تحت حکومت مذهبی بوده است.

با این وجود، فمینیست‌های ایرانی و فعالان جنسیتی، همانند سایر فمینیست‌ها در کشورهایی با اکثریت مسلمان، اغلب از دو طرف در منگنه قرار دارند؛ از یک سو در داخل ایران، درگیر سیستم پدرسالارانۀ فرهنگی و قانونی‎ای هستند که توسط روحانیت حاکم و بنیادگرایان  افراطی تقویت می‌شود، و از سوی دیگر، درگیر نیروهای مداخله‌گر در غرب هستند که نقض حقوق زنان  را به نفع خودشان مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.

در ۲۶ دسامبر، دقیقاً چند روز پیش از خیزش سراسریِ مردم در ایران، عکس زن ایرانیِ شجاعی از طریق شبکه های اجتماعی توجه بسیار را در جهان جلب نمود. این زن بی‌آن که حجابی بر سر داشته باشد، بر بالای سکویی ایستاده بود و روسری سفیدش را که بر سر میله‌ای بسته بود، به آرامی تکان می‌داد. او اولین زنی نبود که حجاب اجباری را به چالش می‌کشید؛ عملکرد او قسمتی از جنبش حقوق زنان، بالاخص کمپین ضد حجاب اجباری بود که پوشش زنان را اختیاری می داند.

متأسفانه برخی از افراد و رسانه‌های دست راستی در آمریکا، این حرکت ضد حجاب اجباری را مورد سوء استفاده قرار دادند تا فمینیست‌های آمریکایی را بکوبند و آنها را که همواره در جنبش‌های مقاومتی علیه تبعیض جنسیتی و خط مشی‌ها و سیاستهای واپس‌گرا حضور داشته‌اند، از میدان به در کنند. جنبش‌های مقاومتی که در هریک از دولتهای حاکم در آمریکا – چه در گذشته و چه در حال- به‌خصوص در ریاست جمهوری ترامپ، حضور فعال و مداوم داشتهاند.

کسانی که هیچ سابقه‌ای در دفاع از حقوق زنان آمریکایی در داخل کشور خود ندارند، یکباره مدافع حقوق زنان در خارج از کشور، بویژه حقوق زنان در ایران شده‌اند. طرفه آن که این افراد شور ناگهانی خود را بهانه‎ای برای حمله به گروه‎های مبارز زنان و فعالیت‌های فمینیستی در آمریکا، از جمله حرکت‌هایی مانند «راه پیمایی سراسری زنان»  و  جنبش «من نیز»  کرده‌اند. به ویژه می‌توان به حمله آنان به برخی زنان روسری به سری که در «راهپیمایی سراسری زنان» شرکت فعال کرده بودند ، اشاره کرد که گاه عکس چنین زنان روسری به سر را در برابر آن زن شجاع ایرانی بدون روسری قرار داده  به سخره کشیدند.

ما دراین جا اعتراض خود را نسبت به این گونه روش‌های فرصت‌طلبانه و تفرقه برانگیز اعلام می‌داریم. مبارزه زنان ایرانی نمی‌بایست برای بی‌ارج کردن تلاش فمینیست‌های آمریکایی به‌کار رود، به‌خصوص علیه کوشش کسانی که توانستند (سال گذشته) بزرگترین روز اعتراض جهانی زنان در تاریخ را محَقق سازند. زنان ایرانی برای مبارزه با سیاست حجاب اجباری، به برداشتن حجاب روی می‌آورند، درعین حال پیام کمپین آنها حتی عمیق‌تر است. کمپین آنان تلاشی است برای دادن حق انتخاب به زنان در پوشیدن یا نپوشیدن روسری فارغ از زور یا فشار حکومتی. بنابراین به تصویر کشیدن یک زن مسلمان آمریکایی فعال با روسری، به عنوان «فمینیست قلابی» و قرار دادن او در برابر زن شجاع ایرانی بدون روسری تحت عنوان «فمینیست واقعی»، چیزی جز تلاش موذیانه برای ایجاد اختلاف و تنش نیست – و نتیجه‌ای مفید برای مستحکم کردن همبستگی بین‌المللی و روابط خواهرانۀ فراملیتی جهت به دست آوردن حقوق برابر و حق آزادی انتخاب نخواهد داشت.

زنانی که امروز حجاب اجباری در ایران را به چالش می‌کشند، دقیقاً همان هدفی را در سر دارند که در اوایل قرن بیستم، نخستین زنان فمینیست ایرانی برایش شروع به سازماندهی کردند؛ یعنی کسب شأن و حرمت انسانی. زنان ایرانی، به‌طور خستگی ناپذیری، هرگونه نابرابری در هر زمینۀ ممکنِ زندگی خصوصی یا عمومی را به چالش کشیده‌اند؛ از مبارزه علیه حقوق نابرابر خانوادگی تا دسترسی یکسان به تحصیل و کار، از داشتن حق بازی و ورزش بدون محدودیت و تماشای مسابقات ورزشی در استادیوم‌ها،  تا حق شرکت در رهبری سیاسی کشور به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری.

همان گونه که آمریکائیان کنار ایرانیان و سایر گروه‌های مهاجر ایستادند و به قانون ناعادلانه «منع سفر به آمریکا» اعتراض کردند، فمینیست‌های آمریکایی نیز در کنار زنان ایرانی در مبارزه‌شان برای برابری در ایران و در خارج به عنوان مهاجر می‌ایستند. ما اجازه نخواهیم داد مبارزات مشترک ما برای آزادی و عدالت مصادره گردد و از آن برای حمله کردن به دیگر مدافعان حقوق زنان، سوء استفاده شود. ما اجازه نخواهیم داد که دیگران در بارۀ مبارزه زنان ایرانی برای آزادی، برابری و عدالت، تصمیم بگیرند و از آن علیه سایر زنان در نقاط دیگر سوء استفاده کنند.

ما می‌توانیم و باید مطمئن باشیم که مبارزه‌مان برای حقوق زنان و آزادی، همگام و دارای فصول مشترکی است. ما برای رسیدن به اهداف مشترکی چون دمکراسی، حقوق برابر، صلح و عدم خشونت -به‌طور ملی و فراملی- فراسوی تفاوت‌های ایدئولوژیک یا مذهبی، نژادی، قومی، و گرایشهای جنسی، دوش به دوش هم  مبارزه خواهیم کرد.

فمینیسم حرکتی مبتنی بر همبستگی و وجوه اشتراک است، و مبارزه ما برای برابری جنسیتی هیچ مرزی نمی‌شناسد.

سازمان‌ها و افراد حمایت‌کننده از این بیانیه همبستگی:

 

• Association for Middle East Women’s Studies – Task Force for Human Rights
• Feminist Majority Foundation
• International Civil Society Action Network (ICAN)
• Iranian Circle of Women’s Intercultural Network
• Ms. magazine
• Women’s Intercultural Network
• Women’s March San Francisco

1. Alyce LaViolette, MFT, Alternatives to Violence, Long Beach, CA
2. Amy Tahani-Bidmeshki, PhD, Occidental College
3. Angie Abdelmonem, NSF Postdoctoral Research Fellow and Faculty Associate, Arizona State University School for the Future of Innovation in Society
4. Anousheh Machouf, Psychologist
5. Asieh Amini, Iranian Poet, Journalist human/women’s rights activist
6. Ava Homa, Writer and activist-Sunset Beach, CA
7. Azadeh Davachi, Iranian Poet, writer and women’s rights activist
8. Azadeh Kian, Professor of Sociology, Director of CEDREF, University of Paris 7-Diderot
9. Azadeh Pourzand, Co-Founder and Executive Director at Siamak Pourzand Foundation
10. Barbara B Wilson, LCSW, EDPNA, Mental Health Hook Up, Valencia, CA
11. Breny Mendoza, Chair of Gender & Women’s Studies, California State University, Northridge
12. Carmen Perez,  Executive Director of The Gathering for Justice, Women’s March Board Member
13. Carmen Rios, Ms. magazine
14. Carol Stabile, Ph.D., University of Maryland, College Park and Fembot Collective
15. Charlie Toledo, Executive Director, Suscol Intertribal Council, Napa, California USA
16. Chelo Alvarez-Stehle, Journalist and Documentary Filmmaker, Malibu, California
17. Claudia Sobral, Brazilian Documentary Filmmaker and Cultural worker, Los Angeles, United States
18. Delaram Ali, Women and Children’s Rights Advocate, Iran
19. Dolores Huerta, Dolores Huerta Foundation
20. Efat Mahbaz, Writer and Human Rights Activist, London
21. Ehteram Shadfar, Women’s Rights Activist, Iran
22. Elahe Amani, Chair, Global Circles of Women’s Intercultural Network
23. Elahé Chokraie, Feminist Activist
24. Eleanor Smeal, President, Feminist Majority Foundation
25. Elena V. Macías, Ph.D., M.S.W.Educator,  Cerritos, California,  USA
26. Elisabeth Schüssler Fiorenza, Krister Stendahl Professor, Harvard University Divinity School
27. Ellen Dubois, Research Professor, History, UCLA
28. Fariba Boghraty , Business woman, Irvine, CA
29. Farideh Kioumehr, Founder & Executive Director, International Health & Epidemiology Research Center
30. Farsheed Nooryani, social justice activist
31. Farzaneh Fathi, Women’s rights activist, Vienna
32. Fatemeh Farhanghkhah, Women’s Rights and Civil Society Activist
33. Fatemeh Haghighatjoo, Former Parliament Deputy, Reformist Faction and Women’s Rights Advocate
34. Fatemeh Keshavarz, Director School of Languages, Literatures, and Cultures, Chair of Roshan Institute for Persian Studies, University of Maryland, College Park
35. Firouzeh Mohajer, Translator and Human Rights Activist, Iran
36. Frances S. Hasso, Associate Professor, Duke University, and Editor, Journal of Middle East Women’s Studies
37. Freeda Saba Limonadi, JD, MS Communications, TV Journalist / producer, California
38. Haideh Moghissi, Emerita Professor and Senior Scholar, York University, Toronto, Canada
39. Hasmic Nazarian, Glendale, CA
40. Hellen Nooshei, Accountant, CA
41. Hengameh Abbasi, Radio Producer, Freelance journalist
42. Homa Hoodfar, Professor of Anthropology, Emerita, Department of Sociology and Anthropology, Concordia University, Montreal, Canada
43. Homa Mahmoudi, Ph.D. Clinical Psychologist, Los Angeles
44. Homa Sarshar, Author, award winning journalist & media personality, Los Angeles, California
45. Jamileh Nedaie, Filmmaker, feminist activist
46. Janell Hobson, Ph.D., Chair and Associate Professor of Women’s, Gender, and Sexuality Studies, University at Albany
47. Janet Afary, Professor, Gender and Religious Studies, UCSB
48. Judith Plaskow, Professor, Manhattan College, emerita
49. Karen S. Harper, Advocate for the Hmong population, Long Beach, CA
50. Karon Jolna, Ph.D., Ms. magazine and UCLA Center for the Study of Women
51. Katherine Spillar, Executive Editor, Ms. magazine
52. Kathleen Cha, Writer, Director, WIN, League of Women Voters Bay Area Oakland,  California
53. Kelly Dennehy-Schumann, Women’s March Bay Area Board Member
54. Khadijeh Moghaddam, Iranian Women’s Rights and Environmental Activist
55. Khanum Shaikh, Assistant Professor, Gender & Women’s Studies and Asian American Studies, CSUN
56. Laleh Ramezani, President, Always Best Care Senior Services, Beach Cities
57. Leslie Salzinger, Associate Professor, Gender & Women’s Studies, UC Berkeley
58. Lieve Snellings, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Belgium
59. Linda Sarsour, Racial justice and civil rights activist, Women’s March Board Member
60. Mahasti Afshar, Ph.D. Independent Scholar
61. Mahboubeh Abbasgholizadeh, Iranian Women Rights Activist, Founder and Director of ZananTV
62. Mahdokht Sanati, Board Member of Iranian Children’s Rights Society in LA, LA, California
63. Mandana Zandian, MD. Iranian Poet, Journalist
64. Mansoureh Shojaee, Writer, Researcher and Human Rights Activist
65. Margaret Towner, Educator, Long Beach, USA
66. Martha Shaughnessy, Communications Lead of Women’s March SF, Founder of The Key
67. Mary Elaine Hegland, Professor of Dept. of Anthropology, Santa Clara University, CA
68. Maryam Ahari, MD, Human/women’s Rights activist
69. Mehrangiz Kar, Lawyer, writer and women’s rights activist
70. Meredith Tax, Writer, New York City, US
71. Minoo Riahi, Orange County Library, California
72. Mitra Saffari, Social Activist
73. Nahid Husseini, Kingston University, London, and Women’s Rights Activist
74. Nahid Mirhaj, Human/women’s rights activist, Iran
75. Naida Tushnet, PhD. Retired Education Researcher. Long Beach, CA USA
76. Nancy Gallagher, Research Professor, Emerita, University of California, Santa Barbara
77. Nasrin Rahimieh, Professor and Chair of the Department of Comparative Literature, UCI
78. Nasrin Sotoudeh, Attorney at Law and Human/Women’s Rights Activist, Iran
79. Nayereh Tohidi, Professor of Gender & Women’s Studies and Director of Middle Eastern & Islamic Studies, CSUN
80. Nazy Azima, Journalist, translator & writer, Washington DC
81. Neda Bolourchi, Founder/Executive Director, FarsiVoter, CA
82. Nehzat Farnoody, Ph.D., Psychotherapist
83. Nelly Farnoody-Zahiri, Ph.D. Psychologist, Media/Host of Mom Talk-LA
84. Nima Machouf, Epidemiologist
85. Parastou Forouhar, Artist and Women’s Rights Activist
86. Pardis Ghandhari, Women’s Rights Activist
87. Partow Nooriala, Poet, writer and women’s rights activist
88. Parvin Ardalan, Iranian Women’s Rights Activist
89. Parvin Malek – Retired teacher , Fresno CA
90. Rezvan Moghaddam, Iranian Women’s Rights Activist
91. Roja Bandari, Ph.D. Iranian Women’s Rights Advocate, Co-lead of Women’s March San Francisco
92. Rouhi Shafii, Writer, Translator and Executive Director of International Coalition Against Violence in Iran (ICAVI)
93. Sabri Najafi, Women Rights and Human Rights activist, Florence, Italy
94. Sarah Pike, Law student, Berkeley, CA, USA
95. Sepideh Jodeyri, Iranian Poet
96. Shahin Navai , Entomologist, Berlin, Germany
97. Shahla Haeri, Associate Professor, Anthropology, Boston University
98. Sheena Malhotra, Associate Dean, College of Humanities, California State University, Northridge
99. Sherna Gluck, Former Pacifica Radio producer, Emerita Faculty, California State University, Long Beach
100. Shirin Ebadi, Nobel Peace Laureate, Founder of Defenders of Human Rights Center in Iran
101. Simin Rouzgard, Human Rights Activist, Canada
102. Sofia Sadighpour, Educational Psychologist
103. Sondra Hale, Research Professor, Emerita, University of California, Los Angeles
104. Sophia Andary, Women’s March San Francisco Co-lead
105. Soraya Fallah, CSUN, Researcher at CTL
106. Soudeh Rad, Iranian Gender equality advocate , President of Spectrum
107. Suad Joseph, Distinguished Research Professor, University of California, Davis
108. Sudi Farrokhnia, Women’s Rights Activist and ICWIN Member
109. Suzanne Safar, Board Member of A More Balanced World, Oxnard, California
110. Wendy Griffin, Academic Dean, Cherry Hill Seminary
111. Zahra Biloo, Civil Rights Attorney & Community Organizer
112. Zamaneh Mofidi, PhD candidate ‘Women in Religion,’  Claremont Graduate University, California
113. Zayn Kassam, John Knox McLean Professor of Religious Studies, Pomona College
114. Ziba Mir-Hosseini, Professorial Research Associate, Center for Islamic and Middle Eastern Law, SOAS, University of London

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.