Home > نوار پیشنهادی > دیروز و فردای فاجعه: مرزهای اخلاق، امکان‌های تفکر/ امید منتظری

دیروز و فردای فاجعه: مرزهای اخلاق، امکان‌های تفکر/ امید منتظری

-
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - May 17, 2019

ویلیام ترنر، ۱۸۰۲ – The Deluge

امید منتظری در این گفتار از خلال دو متن، “اخلاق صغیر” تئودور آدرنو و “نوشتن فاجعه” موریس بلانشو، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا اندیشه سیاسی نتوانست فاجعه را پیشبینی و یا از آن جلوگیری کند؟ نتایج این ناتوانی و شکست بر تفکر چه بود؟

حال پس از شکست، چگونه می توان به فاجعه نگریست؟ و نگریستن به فاجعه واجد چه مرزهای اخلاقی است؟ امکان‌ها و محدودیت‌های تفکر در مواجه با فاجعه چیست؟ به میانجی پاسخ به این پرسش‌ها، به تاریخ و اندیشه سیاسی در ایران باز می‌گردیم و به دنبال موضع و زاویه خواهیم بود که از آن نقطه، تفکر بتواند به خودش و فاجعه‌ی پیش رو و پشت سرش بنگرد. موضعی که می‌توان آن را سیاست تذکار خواند، موضعی که در آن فکر کردن شکل از به یادآوردن است.

نسخه صوتی در تلگرام

این وبینار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.