Home > مولتی مدیا > زندان‌ها در فرانسه

زندان‌ها در فرانسه

-
گفتگوی سعید پیوندی با فرهاد خسروخاور
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - May 9, 2017

وبینارهای انجمن آزادی اندیشه به‌طور ماهانه آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می‌شود. در وبینار پیشِ رو فرهاد خسروخاور از زندان‌ها در فرانسه، خشونت، رادیکالیزاسیون، انسانیت‌زدائی، زندانیان و زندانبانان می‌گوید. این وبینار در دو بخش ارائه شده بود.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.