Month

December 2016

مرگ تدریجی دانشگاه

/
تری ایگلتون/ مترجم: محمدهادی جمالی
در همین حین که استادها به مدیران بدل می‌شوند، دانشجویان نیز تبدیل به مشتری و مصرف‌کننده می‌شوند. دانشگاه‌ها به‌منظور تأمین و حفاظت از مخارج و شهریه‌شان، یکی‌یکی در تقلا و دست‌وپا زدن غیرمحترمانه‌ای به جان هم می‌افتند. در دل این افتضاح، بیشتر از همه، این علوم انسانی است که له می‌شود.

گزارش هیئت‌مدیره موقت به نخستین مجمع عمومی «انجمن آزادی اندیشه»

/
از آغاز فراخوان تا تأسیس انجمن حدود صد و بیست تن از روشنفکران و پژوهشگران ایر انی مقیم در خارج از کشور داوطلبانه به عضویت انجمن در آمدند. اهداف و ساز و کار اجرایی و نهادی انجمن در اساسنامه انجمن با دقت و تفصیل آمده است.

دانشگاه ایرانی تغییر کرده است

/
گفت‌وگوی محسن آزموده با عباس کاظمی
دکتر کاظمی از بحران در دانشگاه‌های ایرانی سخن می‌گوید و معتقد است «در روزگار ما دانشگاه محل دانشگاه یک کلیتی است که دیگر معصوم نیست، بلکه شبکه نابرابری را تولید و بازتولید می‌کند جلوس شده است».

جمهوری اسلامی، پروژه‌ای برای پیوند ملت با امت

/
بابک مینا
آنچه امروز به‌درستی «ملی‌گرایی شیعی» می‌خوانیم، پدیده‌ای نیست که به طور ناگهانی و از عدم ظهور کرده باشد، بلکه از ابتدا به گونه‌ای بالفعل در تخیل سیاسی نظریه‌پردازان و بنیان‌گزاران اصلی اسلام‌گرایی شیعی از جمله خود آیت الله خمینی حضور داشت.