Month

May 2016

تاریخ مفهوم‌ها

/
محمدرضا نیکفر
در نوشته‌ی زیر از متن فرهنگ ایرانی حرکت می‌کنیم تا به درک "تاریخ مفهوم‌ها" نزدیک شویم، پس از آن اندکی بر روی تاریخچه‌ی نظریه‌ی "تاریخ مفهوم‌ها"، که زادگاه آن جهان آلمانی زبان است، مکث می‌کنیم و طرح ساده‌ای از روش‌شناسی آن به دست می‌دهیم.

جایگاه سخن آرامش دوستدار

/
احمد امينيان
يکی از آفت های جامعه باز در حال حاضر خلط عقيده و کارشناسی است. چيزی که باعث می شود دست آورد های کارشناسانه جايگاه سخن فهميده نشوند.

نیکی کدی و آثارش

/
نیره توحیدی
این نوشته را براساس منابعی تهیه کرده­‌ام که خود پروفسور کدی در اختیارم گذارده است. از آن جمله است مصاحبه­‌ای که دو تن از همکارانم فرزانه میلانی و نانسی گلیگر، چند سال پیش به زبان انگلیسی با او صورت دادند که بخش­‌هایی از آن را نقل می‌کنم.

در انتظار انقلاب جنسی

/
سیما راستین
آیا حقیقتا جامعه ایران در آستانه یک انقلاب جنسی قرار دارد؟ نشانه‌هایی که ظهور یک انقلاب جنسی در ایران را تداعی می‌کنند، چیستند و چه معنایی دارند؟

دموکراسی و آزادی بیان

/
آرش نراقی
چرا جوامع بشری رفته رفته به سوی نظام های تصمیم گیری دموکراتیک متمایل می شوند؟ کدام ویژگی‌هاست که دموکراسی را بر دیگر شیوه های تصمیم گیری جمعی برتری نسبی می بخشد؟

حقوق بشر و احكام اجتماعی اسلام

/
حسن یوسفی اشکوری
فقه و احكام اسلامي با توجه به مباني و محكمات خداشناسي و انسان­شناسي و اصول اخلاقي و فلسفه عدالت در قلمرو جامعه و حقوق آن، به طور كلي با فلسفه و جهت­گيری و غايت و مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر سازگار است

در ستایش روشنفکر قرن بیست و یکم

/
عطا هودشتیان
ایران در موقعیت تاریخی پست‌مدرن قرار ندارد. با اینحال برخی نحله‌های روشنفکرانه عزلت طلب، دل زدگی خود را از جامعه با عاریت های به روز شده پست مدرن توجیه می‌کنند.