Home > مطلب میهمان (Page 3)

به‌سوی فهم ديگری از تاريخ: از تکرارِ ضرورت به ضرورتِ تکرار

/
ارسلان ریحان‌زاده
در این مقاله سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به مارکس و گفتار روانکاوی، نسبت میان تاریخ و تکرار را در بافتاری نظری قرائت کنيم و روشن سازيم که آيا تکرار تاريخ، علاوه بر دوتايي‌ِ تراژدي/نمايش خنده‌دار، واجد شکل ديگری نيز می‌تواند باشد؟

جادوی رهايی عليه اسطوره دولت

/
مراد فرهادپور
هرچند شاهنامه خواه‌ناخواه به‌عنوان يک حماسه ملی می‌تواند نقشی در ايدئولوژی‌های ملی‌گرايانه داشته باشد، تدقيق در محتوای آن ابزارهايی برای واسازی و مقاومت در برابر هويت‌گرايی و ناسيوناليسم به دست می‌دهد.

وزارت علوم دولت روحانی و دورنمای مبهم علوم انسانی

/
علی اصغر رمضانپور
آخرین مقاومت‌ها در میان برنامه ریزان آموزش عالی در ایران برای حفظ استاندارد‌ها جهانی در طراحی و برنامه ریزی علوم انسانی به پایان رسیده است. و آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران بیش از پیش بنیادی مذهبی و ایدئولوژیک و دولتی پیدا می کند.

مرگ تدریجی دانشگاه

/
تری ایگلتون/ مترجم: محمدهادی جمالی
در همین حین که استادها به مدیران بدل می‌شوند، دانشجویان نیز تبدیل به مشتری و مصرف‌کننده می‌شوند. دانشگاه‌ها به‌منظور تأمین و حفاظت از مخارج و شهریه‌شان، یکی‌یکی در تقلا و دست‌وپا زدن غیرمحترمانه‌ای به جان هم می‌افتند. در دل این افتضاح، بیشتر از همه، این علوم انسانی است که له می‌شود.

دانشگاه ایرانی تغییر کرده است

/
گفت‌وگوی محسن آزموده با عباس کاظمی
دکتر کاظمی از بحران در دانشگاه‌های ایرانی سخن می‌گوید و معتقد است «در روزگار ما دانشگاه محل دانشگاه یک کلیتی است که دیگر معصوم نیست، بلکه شبکه نابرابری را تولید و بازتولید می‌کند جلوس شده است».

من، رضا یک پایان‌نامه فروشم!

/
رویا سادات هاشمی
«رضا» جوان ۲۳ ساله‌ای است که حالا دو سالی است به خاطر دغدغه اقتصادی و داشتن اشتغال، پایان‌نامه می‌نویسد و دانش می‌فروشد آن هم برای آدم‌هایی که از همه دانشجو و دانشگاه رفتن تنها مدرکش را به ارث برده‌اند.

برابری و آزادی باید ترجمه‌ را تاب آورند

/
گفتگوی نیره توحیدی با جودیت باتلر/ ترجمه ماندانا زندیان
اصول جهانی عدالت، برابری و آزادی باید به زبان‌های گوناگون ترجمه، و در عین حال بر اساس فرهنگ‌های گوناگون شرح داده شوند. این برخورد نه به معنای نسبی دانستن این اصول است، نه تحمیل هنجارهای تجریدی غرب به مناطق و جنبش‌هایی که واژگان و رفتارهای متفاوتی را ترجیح می‌دهند.

پیکرِ زن ایرانی در فرهنگِ اسید پاشی

/
رضا کاظم‌زاده
در جامعه ما سرکوب افکار و احساسات و واپس راندن آن به ناخودآگاه جمعی ایرانی، از ضایعات تروماتیک تابو ساخته است؛ تابوهایی که همه ی ما تحت تاثیرات روانی آن زندگی کرده و نفس می کشیم.

۱۰ نکته درباره دموکراسی

/
محمدرفیع محمودیان
دموکراسی همیشه رادیکال است. دموکراسی همیشه به گفته رانسیر برهم زننده نظم و ساختارهای شکل گرفته بسته سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی رادیکال دموکراسیِ تبلور یافته در همه عرصه های زندگی است.