درباره ما

انجمن ازادی اندیشه

انجمن آزادی اندیشه، نهادی است مدنی و غیرانتفاعی و جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران.

انجمن آزادی اندیشه، خود را به آزادی اندیشه و بیان و به سنجش و انتقاد روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیت علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفت اعتبار آن ها در ایران متعهد می داند.

انجمن آزادی اندیشه، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیر ایدئولویک که برای اهداف زیر کوشاست:

  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن ها و تقویت این علوم در ایران،
  • رشد روشنگری و گسترش آزادی اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گوی آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران و دیگر روشنفکران جهان به خصوص روشنفکران کشورهای همجوار ایران و منطقه ی خاورمیانه و آسیای مرکزی.

سایت آزادی اندیشه

این سایت، وابسته است به «انجمن آزادی اندیشه».

این سایت، براساس راهبرد و اساسنامه «انجمن آزادی اندیشه» فعالیت می کند.

این سایت، در حد توان و امکانات، خود را متعهد به بازتاب دیدگاه های همه کسانی می داند که به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آن­ها در ایران معتقدند.

مقاله ها و مطالب این سایت، تنها بیانگر نظر نویسندگان آن هاست.

مواضع انجمن آزادی اندیشه، تنها با امضای هیئت مدیره و دیگر ارگان های انجمن اعلام می شود.


امور مالی انجمن آزادی اندیشه

منابع مالی انجمن از دو راه تأمین می شود. نخست، حق عضویت سالانه اعضا و دیگری، کمک های بی چشم داشت و بلاعوض فرهنگ دوستان ایرانی و غیرایرانی. «انجمن» از پذیرش هر نوع کمک مالی که موجب خدشه دار شدن استقلال آن شود، سرباز می زند.

برای پرداخت حق عضویت سالانه و یا کمک به پیشبرد فعالیت های انجمن، می توانید از شیوه‌های مختلف زیر استفاده کنید:

۱. با استفاده از لینک مستقیم حساب بانکی انجمن

https://bunq.me/aft

۲. با استفاده از پی پال یا کردیت کارت۳. با استفاده از مشخصات بانکی انجمن در اروپا

Name: AFT
IBAN: NL57BUNQ2207954749
BIC: BUNQNL2A

یا مشخصات بانکی انجمن در آمریکا

Account holders; Kazem alamdari or Nayereh Tohidi
Account NO. 0599999906
Bank: Chase Bank
P. O. Box 182051
Columbus, Ohio, 43216-2051
USA
Tel: 1-800-935-9935