درباره ما

این سایت، وابسته است به «انجمن آزادی اندیشه».

این سایت، براساس راهبرد و اساسنامه «انجمن آزادی اندیشه» فعالیت می کند.

این سایت، در حد توان و امکانات، خود را متعهد به بازتاب دیدگاه های همه کسانی می داند که به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آن­ها در ایران معتقدند.

مقاله ها و مطالب این سایت، تنها بیانگر نظر نویسندگان آن هاست.

مواضع انجمن آزادی اندیشه، تنها با امضای هیئت مدیره و دیگر ارگان های انجمن اعلام می شود.

امور مالی انجمن:

منابع مالی انجمن از دو راه تأمین می شود. نخست، حق عضویت سالانه اعضا و دیگری، کمک های بی چشم داشت و بلاعوض فرهنگ دوستان ایرانی و غیرایرانی. «انجمن» از پذیرش هر نوع کمک مالی که موجب خدشه دار شدن استقلال آن شود، سرباز می زند.

برای کمک به پیشبرد فعالیت های انجمن، می توانید به نشانی بانکی زیر (متعلق به انجمن) کمک کنید:

این حساب در شعبه ای از بانک تجارت آلمان افتتاح شده است.

Verein für Gedankenfreiheit e.V.
Commerzbank
IBAN: DE59641400360892665100
BIC: COBADEFFXXX